برای اولین بار در ایران، فضای جدیدی در خصوص مبلمان، دکوراسیون به صورت آنلاین ایجاد شده است. که نیازهای طیف وسیعی از مخاطبین از صتعتگران، تولید کنندگان، دانشجویان تا مصرف کنندگان نهایی را تامین نموده و با پوشش بخش عمده ای از صنعت جایگاه خود را به عنوان اصلی ترین مرجع صنعت مبلمان و دکوراسیون در کشور تثبیت نموده است.
iran-decor