در پی افزایش قیمت ثبت دامنه از طرف Registrar ها و همچنین رشد بی رویه قیمت ارز، از روز شنبه 1390/11/01 دامنه های com، net و org با نرخ 18000 تومان به ثبت می رسد.

قیمت بروز شده سایر دامنه ها را نیز مورخ همان روز از طریق سایت parsianhost.com بخش تعرفه ثبت دامنه می توانید چک کنید.

 

با تشکر

روابط عمومی پارسیان میزبان