• هاست قیمت مناسب

  

کلیه کاربران سرویسهای پارسیان میزبان و کلیه اشخاص پس از تهیه هر یک از سرویسهای این شرکت، موظف به رعایت کامل شرایط سرویسها می باشند. ماهیت این شرایط برای تضمین رعایت حقوق سایر کاربران اینترنت و تطابق با قوانین حاکم بر محیط سرویس دهندگانی است که پارسیان میزبان از سرویس آنها استفاده می کند. این شرایط جامع و کامل نبوده و این شرکت حق اضافه، حدف یا تغییر بندهای آنرا در هر زمان و بدون اطلاع قبلی پس از انتشار آنها در وبگاه https://www.parsianhost.com برای خود محفوظ می دارد. هرگونه شکایت و گزارش در مورد تخطی کاربران از این شرایط می بایست از طریق ایمیل یا فکس به صورت کتبی به پارسیان میزبان اعلام گردد.

این سند به علاوه فرم های سفارش و هر موافقت نامه یا قرارداد خدمات شرکت که بین شرکت و مشتری وجود دارد، بیانگر تفاهم و درک متقابل بین شرکت و مشتری است. مگر مواقعی که به طور کتبی و صریح خلاف آنچه در این سند آمده توافق گردد، این سند بر هر قرارداد دیگری(چه کتبی، چه شفاهی و غیره) ارجح خواهد بود.

 

تعاریف

مشتری:کسی است که به عنوان شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به خرید و پرداخت هزینه سرویس می نماید.

سرویس:هر یک از خدمات ثبتی، نرم افزاری، فنی وارتباطی قابل ارائه توسط شرکت

تعرفه:فهرست کامل سرویس های قابل ارائه همراه با ویژگی ها ومحدودیتها وقیمتها به نحوی که مشتریکاملا آگاه گردد.

هرزنامه (Spam):ارسال ایمیل به فردی بدون اینکه گیرنده بخواهد.

تحویل خدمات:ارائه شناسه یا کلمه عبور استفاده از سرویسهای مشتریی شده ویا اعلام انجام و یا بارگزاری نرم افزار بر اساس فاکتور یا قرارداد بین مشتری و شرکت

کاربر وب سایت:کلیه اشخاصی که از سراسر دنیا وب سایت مشتری را مشاهده و مرور می کنند.

منابع (RAM):میزان استفاده از حافظ اصلی سرور یا سرورهایی که به وب سایت مشتری سرویس دهی می کنند بر حسب مگابایت وقتی که کاربران آن سایت درحال استفاده ومشاهده آن سایت می باشند.

منابع (CPU)  :میزان استفاده ازپردازنده سرور یا سرورهایی که به وب سایت مشتریسرویس دهی می کنند جهت پردازش درخواست ها واجرای کدهای دینامیک آن سایت نسبت به کل توان پردازنده سروربه صورت درصد وقتی که کاربران آن سایت در حال استفاده ومشاهده آن سایت می باشند.

(Disk space): میزان فضایی که برای ذخیره کلیه فایلهای مشتریاعم ازوب سایت ، ایمیلها ، پایگاه های داده و همچنین لاگهای آنها توسط یک وب سایت مصرف می گردد.

 (Bandwidth):میزان رد وبدل اطلاعات بین کاربران وب سایت وسرورجهت نمایش وعملکرد یک وب سایت بر حسب مگابیت بر ثانیه. همچنین میزان ردوبدل اطلاعات بین دوسرور در صورتی که این اطلاعات به منظور سرویس دهی به کاربران آن وب سایت باشد.

 (Data Transfer):میزان تجمعی رد وبدل اطلاعات بین کاربران وب سایت وسرور یا سرورهای سرویس دهنده به وب سایت مشتریبرحسب مگابایت در 30 روز گذشته.

(Uptime):نسبت میزان زمانی که کلیه سرویسهای سرویس دهنده به وب سایت مشتری درشبکه اینترنت بالا می باشند به کل مدت قرارداد سرویس دهی به درصد، در صورتی که وب سایت یا برخی از سرویسها به دلیل عدم رعایت بندهای این قرارداد به حالت تعلیق درآیند در این زمان محاسبه نمی شود.

 

هویت

هویت شرکت:شرکت فناوری اطلاعات پارسیان میزبان با نام تجاری پارسیان هاست به شماره ثبت 222241 ، ثبت تهران ، با آدرس اینترنتی https://www.parsianhost.com که در این توافق نامه شرکت نامیده می شود.

هویت مشتری:مشتری شخصی حقیقی یا حقوقی است که مشخصات وی در سیستم داخلی شرکت پارسیان میزبان وجود دارد و سرویسهای ارائه شده تحت حساب وی مدیریت می شود.

در مورد مشتریان با هویت شخص حقوقی، یک نفر نماینده تام الاختیار در سیستم داخلی شرکت معرفی می گردد. این نماینده نسبت به سرویس تهیه شده همانند خود شخص حقوقی اختیار تام دارد. وظیفه اعلام کتبی نماینده جدید در آینده بر عهده مشتری بوده و شرکت در صورت عدم دریافت اعلام کتبی مسئولیتی نسبت به حقوق وعملکرد مالکیتی ومسئولیتی مشتری نخواهد داشت .

مشتری اذعان می نماید که کلیه اطلاعات هویتی ارائه شده و آدرسها وشماره تماس و امثالهم صحیح بوده و همواره در بروز نگه داشتن آنها در سیستم داخلی شرکت می کوشد. شرکت حق دارد هر زمان که نیاز به کنترل این اطلاعات داشته تصویر برابر اصل این اطلاعات را از مشتری دریافت نماید. شرکت حق دارد تا تکمیل اطلاعات صحیح و مستند نسبت به تعلیق سرویس اقدام نماید.

مالکیت سرویس و کلیه مسئولیتها و حقوق مرتبط با آن، بر عهده مشتری ویا نماینده مشتری هریک به تنهائی می باشد.
در صورتیکه به درخواست مشتری و در راستای کاهش هزینه ویا بهبود کیفی خدمات نگهداری و تمدید، به جای مشخصات مشتری مشخصات شرکت ارائه کننده خدمات، ثبت شده باشد همچنان مالکیت و کلیه حقوق و مسئولیتها بر عهده مشتری خواهد بود.

 

نحوه ارتباط طرفین با هم

روش ارتباطی مستند شرکت با مشتری، آدرس ایمیل (پست الکترونیک )مشتری است که در حساب کاربری وی در سیستم داخلی شرکت ثبت شده است.

روش ارتباطی مستند مشتری با شرکت، ثبت تیکت در وب سایت اینترنتی شرکت و یا ارسال ایمیل (پست الکترونیک) برای درگاه های زیر می باشد:

ارتباط با بخش فروش: [email protected] / [email protected]

ارتباط با بخش پشتیبانی: [email protected]

ارتباط با بخش امور مشترکین: [email protected]       

ارتباط با بخش روابط عمومی: [email protected]
شرکت مسئولیتی نسبت به تبعات وخسارات وارد بر مشتری یا سرویس وی که اطلاعات تماس تغییر یافته خود را از طرق معتبر به اطلاع شرکت نرسانده است ندارد.

 

تغییرات

تغییرات قوانین:

قوانین شرکت تابعی است از قوانین جمهوری اسلامی ایران وسایر قوانین بین المللی ناظر بر سرویسهای قابل ارائه شرکت و از آنجا که این قوانین در سطح دنیا به طور آنلاین وماهانه امکان تغییر دارند، شرکت حق تغییرات آتی در قوانین را بر خود محفوظ می داند ونسخه قوانین بروز شده را از طریق لینک به صفحه قوانین در وب سایت شرکت در دسترس عموم خواهد بود.ضمنا شرکت مسئولیتی نسبت به اطلاع رسانی درخصوص تغییرات احتمالی نداشته و مشتری می بایست موارد را عندالزوم کنترل نماید.

تغییرات تعرفه:

در صورت تغییر تعرفه درحین استفاده از سرویس، مشتری در صورت تمایل به ارتقا در سرویس فعلی خود موظف به رعایت قیمتهای جدید خواهد بود .

هزینه های کارشناسی نیروی فنی و یا سایر خدماتی که درهنگام استفاده از یک سرویس اولیه مشتریی شده مورد نیاز واقع می گردد تابع تعرفه روز درخواست جدید مشتری می باشد .

ارتقاﺀ سرویس میزبانی از یک سرویس به سرویس بالاتر انجام می گیرد و هزینه آن معادل تفاضل هزینه دو سرویس به نسبت روزهای باقیمانده از طول مدت سرویس می باشد که توسط بخش مالی محاسبه شده و در فاکتور مجزا به مشتری ارائه میشود.

سرویسهای مشتری تنها در ابتدای دوره جدید و به درخواست او در صورتی که امکانات و منابع استفاده شده توسط وی متناسب با بسته میزبانی مورد نظر باشد تنزل داده می شود.

تغییرات تعرفه از طریق وب سایت منعکس شده و  مشتری موظف به تبعیت از آن می باشد مگر اینکه پیش فاکتور مهلت داری در اختیار باشد که قبل از تغییرات تعرفه برای وی صادر گشته باشد .

تغییرات فنی:

شرکت حق انجام تغییرات فنی، سخت افزاری، نرم افزاری یا شبکه ای را در سرویسهای ارائه شده دارد. در مورد تغییراتی که سرویس مشتری را تحت تاثیر قرار می دهد شرکت موظف است از یک روز تا یک ماه قبل از اعمال تغییرات ، از طریق وب سایت شرکت و یا از طریق ارسال ایمیل (پست الکترونیک ) به آدرس مشتری اطلاع رسانی نماید. مشتری موظف است خود را با این تغییرات سازگار نماید.

هرگاه به دلیل موارد ضروری، شرکت امکان اطلاع رسانی را از دست بدهد ویا فوریتهای فنی وی را ناچار به این امر نماید مسئولیتی برای اطلاع رسانی زمان ونحوه تغییرات نخواهد داشت ضمناً مشتری به شرکت وکالت می دهد تا درزمان مورد نیاز در جهت بهبود سطح کیفی سرویس اقدام به انجام فعالیتهای سخت افزاری و نرم افزاری روی سرورهای اختصاصی و سرویسهای میزبانی آن نماید.

تغییرات مالکیت: 

تغییر مالکیت سرویس از طریق درخواست کتبی مشتری در سربرگ رسمی و یا نماینده وی و یا ارسال ایمیل درخواست مذکور از طریق آدرس ایمیل موجود در سیستم داخلی شرکت انجام میگردد.
شرکت در راستای حفظ حقوق مشتریان خود حق دارد مدارک شناسایی متقاضی تغییر مالکیت را جهت احراز هویت وی و انطباق با مشخصات مالک سرویس دریافت دارد.

شرکت می تواند تا زمانی که اطلاعات کافی در مورد موارد مشکوک پیدا نکرده است، اقدامی برای تغییر مالکیت یک سرویس صورت ندهد.

 

خدمات شرکت

خدمت شرکت شامل موارد زیر است:

 • هر گونه عملی از قبیل آماده سازی، نصب، راه اندازی، اتصال، نگهداری، قطع، وصل، که در مورد حساب کاربری مشتری، انجام شود.
 • هر گونه استفاده مشتری، یا هرگونه دسترسی داده شده به مشتری، برای مقاصد محاسباتی، ارتباط مخابراتی، نرم افزار، اطلاعات، سخت افزار، و تجهیزات فراهم شده بوسیله شرکت یا زیرمجموعه ها و نمایندگان شرکت، را در بر می گیرد.
 • هر گونه عمل یا تدارکی در مورد خدمات که در رابطه با میزبانی وب و ثبت دامنه بوسیله شرکت به مشتری داده می شود، بدون توجه به مدت و اینکه هزینه آن پرداخت شده یا خیر.
 • هر گونه تدارکی که از طرف شرکت برای مشتری در مورد فضا، اتصال اینترنتی و انرژی الکتریکی فراهم می شود.
 • هر گونه دسترسی یا استفاده که در ارتباط با وب سایت فراهم گردد.
 • هر گونه خدمتی که در این سند از آن یاد شود.
 • هر گونه خدمتی که بوسیله شرکت برای مشتری فراهم گردد، فارغ از اینکه مشتری از آن استفاده کند یا خیر.
 • هر خدمات دیگری مرتبط با شرکت که مشتری استفاده می کند چه بوسیله شرکت به مشتری پیشنهاد گردد، و چه از طرف شرکت برای مشتری فراهم شده باشد.

 

تحویل خدمات

اعطای مجوز تنها برای تصرف:

مشتری می پذیرد که مشتری هیچ گونه ادعای تملکی در مورد هرگونه تجهیزات اعطایی به مشتری بوسیله شرکت ندارد و مشتری موافق است که هرگونه تدارک تجهیزات تنها به مشتری مجوز تصرف آن تجهیزات را می دهد. پرداختهای مشتری برای تجهیزات هیچ گونه حق مالیکتی درمورد آن تجهیزات ایجاد نخواهد کرد.

پس از پرداخت مبلغ سفارش توسط مشتری، با آماده تحویل شدن سرویس ، مراتب از طریق ایمیل مندرج در پروفایل سیستم داخلی شرکت، به مشتری اطلاع داده می شود. عدم دسترسی مشتری به آدرس ایمیل مانع تحویل سرویس نمی گردد.

مشتری در صورتیکه در بازه زمانی حداکثر زمان تحویل، ایمیل مذکور را دریافت ننماید موظف است حداکثر 2روز پس از پایان زمان تحویل مجاز بصورت کتبی وبا امضا نامه، مراتب را به بخش امور مشترکین شرکت اعلام نماید.

در صورت بروز شرایط ویژه فنی ویا محدودیتهایی که تحویل در زمان مقرر آن انجام نشود، شرکت مجاز به افزایش زمان تحویل سرویس تا 2برابر خواهد بود.

مشتری حق درخواست لغو سرویس درخواستی تحویل نشده را تا قبل از سپری شدن 2 برابر حداکثر زمان تحویل مجاز آن سرویس نخواهد داشت.

شرکت مسئولیتی در قبال عدم استفاده مشتری از سرویس درخواستی و تحویل شده ندارد.

سرویسهای مرتبط با دامنه ای که توسط شرکت ثبت ویا تمدید نشده اند ونزد ثبت کننده دیگری می باشند در هنگام پرداخت فاکتور تحویل شده فرض می گردند.

پس از ثبت دامنه و ارائه شناسه وکلمه عبورکنترل پانل آن به مشتری، شرکت هیچ مسئولیتی نسبت به آن دامنه نخواهد داشت.

خدمات ثبت دامنه شرکت شامل اعطای تقاضای ثبت دامنه به ثبات مربوطه (Registrar) است،  که برای دامنه ir مرکزپژوهشگاه دانشهای بنیادِین ایران وبا سایت nic.ir  فعال است. هیچ گونه تضمینی وجود نخواهد داشت و شرکت اعطای هرگونه تضمینی در این زمینه را رد میکند که درخواست خاصی برای ثبت دامنه از طرف ثبات مربوطه (Registrar)، پذیرفته شود، تصویب شود و ثبت گردد. مشتری درک می کند و موافق است که هر نام دامنه تنها یک بار ثبت می گردد. بنابراین مسوولیت فراهم ساختن اطلاعات دقیق کاملا بر عهده مشتری است. مشتری درک می کند که فی پرداختی ثبت دامنه سایر کشورها (به غیر از ایران) حتی اگر ثبت دامنه آنها رد شود، غیر قابل بازگشت است(چرا که فی تنها برای اعطای تقاضای ثبت دامنه به ثبات آن کشور دریافت می گردد). مشتری درک می کند و می پذیرد که هر ثبات خاصی ممکن است هزینه های جانبی دیگری داشته باشد که مشتری آن را پرداخت خواهد کرد.

 

تطابق با سفارش

در صورت وجود هرگونه مغایرت سرویس ارائه شده به مشتری با مشخصات سرویس، مشتری موظف است مراتب را حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ فاکتور به شرکت اعلام نموده و شرکت موظف است مراتب اصلاح را در اسرع وقت به عمل آورد در غیر اینصورت مسئولیت شرکت صرفا محدود به اصلاح سرویس پس از تاریخ اعلام مشتری و فقط تا پایان زمان سرویس در فاکتور می باشد وزمان سرویس دهی افزایشی نخواهد یافت.

 

قوانین  وشرایط سرویس ثبت دامنه (دامین)

تاریخ مستند برای مدت ثبت دامنه،who is های بین المللی می باشد.

انتخاب نام دامنه به عهده مشتری است و کليه مسئوليتهاي ناشي از اين انتخاب به عهده شخص او مي باشد. نام دامنه پس از ثبت غير قابل تغيير است.

از آنجا که شرکت ثبت وتمدید دامنه وانتقال برای مشتری را به صورت واسط انجام می دهد عدم پذیرش توسط ثبت کنندگان بین المللی ویا ثبت کننده .ir نسبت به ثبت ویا تمدید دامنه به هر دلیل مسئولیتی را متوجه شرکت نخواهد کرد.

مشتری موظف است قبل از ثبت دامنه نسبت به حقوق مالکیتی دامنه برای خود تحقیق لازم را به عمل آورده وشرکت در صورت ادعای شخص ثالث صاحب حق مورد تائید شرکت و مراجع ذیصلاح ایرانی وبین المللی آن دامنه را مسدود نموده و به رای مراجع ویا قوانین بین المللی عمل می نماید.

شرکت جهت انتقال دامنه به پنل این شرکت هیچ مبلغی را از مشتری دریافت نخواهد کرد.

اگر در سفارش مشتری، دامنه ای باشد که ثبت کننده مرجع آن را ثبت ننماید و یا در حین تکمیل مراحل ثبت، آن دامنه توسط شخص ثالث ثبت گردد و یا انتقال دامنه ای به شرکت باشد که به هر دلیل انجام نگردد، شرکت تنها موظف به بازگرداندن هزینه ثبت آن دامنه به حساب مشتری می باشد.

تمديد يك دامنه تاريخ گذشته در صورت امکان تمدید ، ممکن است دارای جریمه تاخیر نسبت به تعرفه عادی باشد که این جریمه مطابق با قوانین ICANN و ثبت کننده اصلی اخذ می گردد.

در صورت درخواست انتقال یک دامنه به پنلی خارج از شرکت، این شرکت حق ممانعت از تکمیل مراحل انتقال را ندارد. 

 

قوانین و شرایط سرویس میزبانی (هاست)

شرکت مسئولیتی نسبت به بارگذاری اطلاعات (Upload) در فضای میزبانی مشتری ویا download اطلاعات وی به صورت رایگان ندارد.

شرکت مسئولیتی نسبت به نصب نرم افزار برای مشتری به صورت رایگان ندارد.

شرکت مسئولیتی در قبال تحویل داده های موجود در فضای میزبانی وب به مشتری نداشته و مشتری موظف به استفاده از FTP خواهد بود.

شرکت تلاش خود را جهت راهنمایی مشتری در مسائل فنی می کند ولی مشتری خود مسئول است با اطلاعات فنی سرویس میزبانی وب آشنائی داشته وشرکت مسئولیتی نسبت به آموزش نحوه بهره برداری صحیح از سرویس ندارد.

تعداد ايميل مجاز جهت ارسال براي هر دومين حداکثر 100 عدد در ساعت و حداکثر 1000 عدد در روز مي باشد.

ارسال نامه هاي ناخواسته (spam) ، ارسال تعداد زيادي ايميل (mass email) براي ديگران به هر نحو، از جمله ارسال خبرنامه به کل کاربران سايت بطور همزمان، ارسال ايميل بيش از حد مجاز، سعي در نفوذ به سرورهاي ديگران و يا سرورهاي شرکت درتمامي انواع آن ، ذخيره و يا ارسال ويروس براي ديگران به هر شکل و در تمامي انواع آن موجب قطع دسترسي وحذف سرويس کاربر بدون اطلاع قبلي خواهد شد.

مشتری سرويسهاي ميزباني وب را شخصا استفاده مي نمايد و حق واگذاري آن را به غير ندارد. درصورتيکه سرويسهاي ميزباني وب را براي شخص خاصي خريداري مي کند ، بایستی اطلاعات لازم را در اختيار شرکت قرار دهد.

مسئوليت کليه فايلها و مطالب قرارگرفته در فضاي تخصيص داده شده به عهده مشتری است. همچنين وظيفه تهيه نسخه پشتيبان از فايلها، حفاظت از نام کاربري و رمز عبور ، اعلام تغييرات در تلفن و يا آدرس سکونت و يا ايميل برعهده مشتری است و شرکت هيچگونه مسئوليتي درقبال موارد فوق و يا ضرر و زيان ناشي از سوء استفاده و يا از بين رفتن اطلاعات کاربر را بر عهده نمي گيرد.

درصورت مشاهده هرگونه فايل و اطلاعات که اثر مخرب داشته و يا ناقض قوانين داخلي و يا بين المللي باشد، موارد بدون اطلاع قبلي ازسرور حذف خواهد شد.

استفاده بيش از حد و يا سوء استفاده از منابع سرورها (CPU,RAM,Space,Bandwidth) از جمله استفاده نا آگاهانه و يا به عمد از اسکريپتهاي CGI، PERL،PHP که موجب تخريب و يا استفاده بيش از حد از منابع سرور شود، موجب قطع دسترسي کاربر بدون اطلاع قبلي خواهد شد. لذا توصيه ميشود به هيچوجه برنامه ها و نرم افزارها را بر روي سرور تست نکنيد. سرور محل توسعه و تست نرم افزار نيست بلکه محيط نصب محصولات آزمايش شده و بدون نقص است.

درصورت درخواست قطع سرويس توسط مشتری و يا قطع سرويس توسط شرکت به علت تخلف از شرايط و ضوابط مندرج در اين قرارداد ، مبالغ پرداختي به هيچوجه برگشت داده نخواهد شد.

 

قوانین و شرایط سرویس  اجاره سرور اختصاصی و نیمه اختصاصی

شرکت مسئولیتی در قبال پشتیبانی فنی سرور اختصاصی به مشتری نداشته و مشتری موظف به استفاده از ارتباط ریموت خواهد بود مگر آنکه خلاف آن در تعرفه اعلام شده باشدو یا شرکت قرارداد پشتیبانی فنی با مشتری داشته باشد.

شرکت تنها در صورت بروز مشکلاتی که موجب عدم دسترسی به سرور از راه دور می گردد مسئول پشتیبانی فنی سرور بوده و البته در صورتی که بروز مشکل به خاطر سوء عملکرد مشتری باشد هزینه پشتیبانی طبق فاکتورهای IDC از مشتری اخذ خواهد شد

مالک تجهیزات و سخت افزار سرور اختصاصی، شرکت می باشد و پرداخت هزینه اجاره سرور موجب بروز حقی برای مشتری نمی گردد

در صورت بروز مشکل سخت افزاری که موجب عدم دسترسی به سرور شود مشتری موظف به اعلام مورد به بخش پشتیبانی شرکت بوده و شرکت پس از اطلاع موظف به تعویض سخت افزار معیوب به صورت رایگان می باشد.

 

قوانین و شرايط سرويس نمايندگي فروش(Reseller)

مشتری متعهد است بهيچ وجه از سرويسهاي ميزباني وب که در اختيار وي و يا کاربرانش قرار دارد، بر خلاف قوانين جمهوري اسلامي ايران و يا قوانين بين المللي استفاده نشود.

 

ارسال نامه هاي ناخواسته Spam براي ديگران، سعي در نفوذ به کامپيوتر و يا سايت ديگران و يا سرورهاي شرکت در تمامي انواع آن، ذخيره و يا فرستادن ويروس براي ديگران به هر شکل و در تمامي انواع آن، موجب قطع دسترسي خاطي، اعم از نماينده فروش ويا کاربران آن، ميگردد و مبلغ پرداختي به هيچوجه برگشت داده نخواهد شد.


مشتری متعهد است که از سرويسهاي نمايندگي فروش ميزباني وب، شخصا استفاده نموده و حق واگذاري به غير را ندارد. مسئوليت کليه فايلها و مطالب قرار گرفته در فضاي تخصيص داده به مشتری، چه از جانب خود او و چه از جانب سایر کاربران به عهده شخص مشتری است.


وظيفه تهيه نسخه پشتيبان از فايلها، حفاظت از نام کاربري و رمز عبور، اعلام تغييرات در تلفن و يا آدرس سکونت و يا آدرس ايميل ، بر عهده کاربر و شخص شماست و شرکت هيچگونه مسئوليتي را در قبال موارد فوق و يا ضرر و زيان ناشي از سوء استفاده و يا از بين رفتن اطلاعات مشتری و يا کاربران وی را بر عهده نميگيرد.


شرکت حق دارد هرگونه فايل و اطلاعات که اثر مخرب داشته و يا ناقض قوانين داخلي و يا بين المللي باشد، بدون توجه به اينکه متعلق و يا مربوط به چه کسي است را بدون اطلاع قبلي از سرور حذف نمايد.


استفاده بيش از حد مجاز منابع تخصيص داده شده به مشتری ، موجب قطع سرويس و دسترسي وی خواهد شد.


مدت زمان استفاده از فضا و منابع تخصيص داده شده به نماينده فروش، بصورت دوره هاي ساليانه قابل تنظيم ميباشد. در پايان مدت زمان هر دوره، در صورت تمايل به ادامه سرويس نماينده فروش و کاربران آن، مشتری موظف است حداکثر ظرف مدت پنج روز کاري، نسبت به تمديد سرويس و پرداخت هزينه آن براي دوره بعد، اقدام نمايد. در غير اينصورت شرکت حق دارد نسبت به قطع سرويس و دسترسي به منابع اختصاص داده شده به نماينده فروش و نيز کاربران زير مجموعه آن، اقدام نمايد.


در صورت درخواست قطع سرويس توسط مشتری و يا قطع سرويس توسط شرکت بعلت تخلف از شرايط و ضوابط مندرج در اين سند، بهيچ وجه مبالغ پرداختي توسط مشتری، قابل برگشت نخواهد بود.


با قطع سرويس مشتری به عنوان نماينده فروش سرويسهاي ميزباني وب، سرويس کاربران زير مجموعه وی نيز قطع ميگردند، مگر اينکه نسبت به انتقال کاربران زیر مجموعه به سرور های شرکت، و پرداخت هزينه هاي ميزباني وب مطابق با تعرفه هاي ميزباني وب شرکت، براي مدت زمان باقيمانده از قرارداد کاربر با مشتری، اقدام نمايد.


پذيرش قوانین و شرایط استفاده از سرويس نمایندگی فروش هاست لینوکس  توسط کليه کاربران، از جمله شخص نماينده فروش و کاربران وي الزامي است. لذا نماينده فروش موظف است اين شرايط و ضوابط را به اطلاع کاربران خود برساند.

 

نسخه پشتیبان (Backup)

به طور کلی مسئولیت تهیه نسخه پشتیبان از داده ها و فایلها با خود مشتریان بوده و همه مشتریان می بایست پشتیبان کلیه داده های مورد نیاز خود را در جایی غیر از تجهیزات و سرورهای شرکت نگهداری نمایند. در صورت بروز هر مشکل و عدم توانایی بازگرداندن اطلاعات از آرشیو بکاپ هیچگونه اعتراضی مسموع نخواهد بود و شرکت در این زمینه هیچگونه مسئولیتی ندارد.


مسئولیت بکاپ گرفتن در سرویس های سرورهای اختصاصی صرفا به عهده خود مشتری می باشد و شرکت در این زمینه هیچگونه مسئولیتی ندارد.


شرکت جهت امنیت بیشتر، از کلیه فایلهای مشتریان بصورت هفتگی نسخه پشتیبان تهیه می کند. این نسخه پشتیبان حداکثر تا یک ماه نگهداری خواهد شد. نسخه پشتیبان از بانکهای اطلاعاتی MS SQL Server و MySQL بسته به نوع سرویس بصورت هفتگی و روزانه گرفته می شود و به ترتیب تا یک ماه و یا یک هفته نگهداری می شود. شرکت تعهدی نسبت به صحت و کارکرد این نسخه ها ندارد.

تمام نسخه های پشتیبان بر روی محلی خارج از دسترسی مشتری نگهداری می شود و شرکت تعهدی نسبت به ارائه رایگان داده های موجود در آرشیوهای خود به مشتری ندارد.

 

انقضاء و تمدید خدمات

تاریخ تمدید یک سرویس منقضی شده، از زمان تاریخ انقضاء قبلی خواهد بود همچنین شرکت مسئولیتی در قبال نگهداری و ارائه اطلاعات و داده های مشتری پس از تاریخ انقضا نخواهد داشت.

اطمینان از صحت تمدید خدمات هاست و دامنه بر عهده مشتری می باشد که علی الخصوص جهت حصول اطمینان از تمدید دامنه باید تاریخ انقضای سرویس در پورتال پارسیان میزبان با Whois دامنه از سایتهای بین المللی Whois و سایت nic.ir برای دامنه های ir مطابقت داشته باشد.

 

قوانین و شرایط سرویس طراحی وب سایت

برای طراحی و تولید وب سایت شرکت موظف به ارائه پیشنهادد اجرایی (Proposal) به مشتری ، و رعایت اجرای آن در طراحی و تولید وب سایت سفارش داده شده توسط مشتری خواهد بود.


شروع اجرای پروژه طراحی و تولید وب سایت سفارش داده شده با اولین پرداخت مشتری (پیش پرداخت) ، مقارن خواهد بود.پس از دریافت پیش پرداخت ، در صورت تاخیر کارفرما نسبت به تحویل مطالب و اطلاعات لازم به مجری، تعداد روزهای تاخیر ( بدون تغییر در مبلغ قرارداد ) به تاریخ تحویل کار و پایان قرارداد اضافه می گردد.


درصورت درخواست مشتری مبنی بر تولید و اجرای بخش یا ماژولهای خارج از پیشنهاد اجرایی (Proposal) مجری ، به صورت قرارداد مجزا از طرف مجری به مشتری ارائه و هزینۀ آن جداگانه محاسبه می گردد.


مراحل طراحی و تولید پروژه وب سایت مشتری به شرح زیر خواهد بود:

 • 1. طراحی گرافیکی، تحلیل و آماده سازی سیستم
 • 2. . پیاده سازی سیستم مدیریت محتوا و بانک اطلاعاتی
 • 3. . پیاده سازی ماژولها ، واسط کاربری و آپلود اولیه سیستم
 • 4. انجام اصلاحات و راه اندازی نهایی

مرحله اول اجرای پروژه طراحی و تولید وب سایت مشتری ، طراحی گرافیکی صفحه اول آن خواهد بود که حداکثر 5روز پس از پرداخت اول مشتری (پیش پرداخت) آغاز خواهد شد.

زمان طراحی صفحه اول پروژه طراحی و تولید وب سایت مشتری توافقی بوده و جزء زمانبندی تولید و آپلود وب سایت نخواهد بود.

مشتری متعهد به تحویل گرفتن هرمرحله ازكار ارائه شده از طرف شرکت می باشد و ظرف مدت سه روزكاری میبایست نتیجه كار را به صورت كتبی به مجری اطلاع دهد درغیراینصورت كار تحویل گرفته و تاییدشده تلقی می گردد. و مشتری ملزم به تسویه حساب تا آن مرحله از انجام کار بوده و درغیر اینصورت شرکت حق دارد تا پروژه را به حالت تعلیق در آورد.

شرکت متعهد میگردد که یکسری اطلاعات آزمایشی جهت نمایش درست عملکرد ماژولها و صفحات سایت در سایت وارد نماید و در صورتی که مشتری اطلاعات محتوایی خود را قبل از مرحله تایید گرافیکی ارائه نماید اطلاعات آزمایشی از آنها انتخاب خواهد شد . ورود اطلاعات در سایت به عهده مشتری بوده و شرکت هیچ گونه تعهدی برای انجام این کار نخواهد داشت .

شرکت موظف به آموزش کنترل پنل سیستم مدیریت محتوای سایت به مشتری و یا نماینده وی میباشد به صورتی که مشتری قادر به بروز رسانی و ورود اطلاعات در سیتم مدیریت محتوای سایت باشد .

پشتیبانی جهت رفع نواقص سایت از زمان تحویل درصورت وجود مشکل برنامه نویسی (فقط برنامه نویسی) به مدت یک سال می باشد.

 

تهیه منابع لازم جهت استفاده در وب سایت توسط مشتری انجام می‌گیرد و مشتری موظف به تهیه اطلاعات ، ترجمه متون و عکس های لازم جهت طراحی وب سایت می باشد. همچنین درصورت اضافه نمودن هر زبان کاربری به پروژه وب سایت مشتری ، 20% به مبلغ کل قرارداد اضافه میگردد.

 

سایر قوانین خاص

مشتری موظف است سرویسهایی که نزد شرکت تمدید می نماید را از نظر تمدید شدن کنترل نموده ودر صورت عدم اعمال مراتب تمدید توسط شرکت، حداکثر 7روزتقویمی پس از زمان انقضاﺀ مراتب را کتبا به مقام مسئول ویا واحد امور مشترکین ارسال نماید.

توافقات خاص تنها به صورت کتبی وبا مهرو امضاﺀ مجاز شرکت معتبر خواهد بود و توافقات با پرسنل به صورت کتبی یا شفاهی و یا به هر شکل دیگر از درجه اعتبار ساقط است .

مشتری موظف است تحویل ، تطابق واجرای صحیح سرویس ارائه شده را کنترل نماید.

شرکت هیچ مسئولیتی برای بدست آوردن دامنه از دست رفته و یا اطلاعات حذف شده از روی سرورهای میزبانی پس از اتمام قرارداد نخواهد داشت .

مسئولیت اطلاع از زمان انقضا سرویس وکنترل آنها بر عهده مشتری می باشد لیکن شرکت، انقضاء سرویسهای مشتری را از 1 ماه قبل از طریق پست الکترونیک به وی یادآوری می نماید و عدم دسترسی مشتری به پست الکترونیکی خود، مسئولیتی را برای شرکت ایجاد نخواهد کرد.

مدت زمان قطع سرویس ناشی از عدم پرداخت مطالبات شرکت، بررسی جرائم واعمال تشخیص کارشناسی به مدت زمان سرویس دهی افزوده نمی گردد.

امکان دریافت هرگونه سرویس هدیه پیش بینی شده در برخی از بسته های میزبانی تنها در هنگام خرید بسته وجود دارد و طی مدت قرارداد امکان رجوع به آن وجود نداشته و در صورت عدم استفاده هزینه آن به حساب کاربری مشتری واریز نمی شود.

 

شرایط و قوانین مالی

مشتری موظف است مدارک پرداخت خود را تا پایان مدت سرویس نگهداری نماید.

مشتری موظف است پرداخت خود را به طور نقدی ویا در وجه حسابهای اعلام شده در سایت شرکت بپردازد .در شرایطی که شرکت درراستای مساعدت با مشتری اقدام به پذیرش چک مدت دار در خصوص فاکتور وی نماید، با عدم وصول وجه چک، مشتری موظف است در روز سررسید فورا اقدام به واریز وجه به حسابهای اعلام شده نماید و لاشه چک خود را دریافت نماید در غیر این صورت هزینه تاخیر در وصول اسناد ،پیگیری های حقوقی ، ایاب و ذهاب و سایر موارد نیز بر عهده مشتری خواهد بود ضمنا در اینگونه موارد شرکت حق دارد ضمن تعلیق سرویس، فاکتور مشتریی که قسمتی از وجه آن در زمان مورد توافق وصول نشده را باطل نموده وخسارات وارده بر شرکت و هزینه سرویس را از آن کسر نماید.

به دلیل محدودیت های نگهداری داده های حسابداری، فیش بانکی و یا حواله ای که برای افزایش اعتبار و یا پرداخت یک صورت حساب، تنها تا 6 ماه پس از واریز قابلیت استفاده را خواهد داشت.

شرکت، حق تامین و وصول کلیه مطالبات و جرائم ، سود تاخیردر پرداخت و سایر هزینه های خود از محل قطع موقت و یا دائم کلیه سرویسها و اعتبارات مشتری نزد خود را خواهد داشت و در صورتیکه مشتری فورا به اخطار اعلام شده از سوی شرکت توجه ننماید حق هر گونه اعتراض بعدی را از خود سلب می نماید لازم به ذکر است مدت قطعی سرویس ناشی ازعدم پرداخت مطالبات شرکت به مدت سرویس دهی افزوده نخواهد شد و کلیه مسئولیتهای ناشی از این نوع قطع سرویس برعهده مشتری میباشد.


در صورتیکه شرکت تشخیص دهد هر یک از سرویسهای ارائه شده به یک مشتری درزمان تحویل، با حجم بیشتر و یا باامکانات بهتر ویا زمان طولانی تر و یا هر مورد هزینه بر بالاتری از مشخصات مندرج در فاکتور مورد استفاده وی قرار گرفته و یا به هر دلیل مشتری به این حجم بیشتر و یا امکانات بهتر و منابع بیشتر ویا زمان طولانی تر دست پیدا کرده است، حق خواهد داشت مبلغ ما به تفاوت تعرفه ای آنرا از مشتری دریافت نماید؛ پرداخت این هزینه برای مشتری اجباری می باشد و شرکت حق استیفا طلب خود را از نحوه دریافت بدهی های مشتری خواهد داشت.

بازگشت پول:

ضمانت برگشت وجه تنها در سفارش سرویس های جدید (غیر از ثبت دامنه ) ارائه می شود. تمدید یا ارتقای هر سرویس شامل ضمانت برگشت وجه نمی شود.

مدت زمان عودت وجه 15 روز می باشد( با کسر 10% کارمزد).

پس از پایان مدت ضمانت برگشت وجه، هیچگونه درخواستی مبنی بر برگشت پول مسموع نخواهد بود.

برگشت پول با درخواست کتبی مالک تنها با حضور وی یا نماینده قانونی او در محل شرکت یا از طریق اعلام یک شماره حساب سیبا یا جام توسط مشتری ممکن است.

بدهی ها:

شرکت با اعلام و اخطار قبلی در خصوص تسویه بدهی های معوق حق قطع سرویسی که مشتری برای آن بدهکار است و یا سایر سرویسها و خریدهای قبلی مشتری را داشته و می تواند در صورت تمایل با تملک برخی از آنها معادل مبلغ آن در فاکتور فروش (نسبت به مدت اعتبار آن به کل زمان سرویس) از میزان بدهی (اصل بدهی، جرائم و یا خسارات وارده بر شرکت) کسر نماید.

شرکت برای هر روز تاخیر مشتری در تسویه بدهی ها، خسارات ویا جرائم وامثالهم معادل دودهم درصد (0.2%) خسارت به صورت روزانه منظورمی نماید که بطور یکجا ودر هنگام تسویه بدهی، مشتری موظف به تسویه مجموع آن خواهد بود.

جرائم:

شرکت حق دریافت هزینه برای تاخیر مشتری در تمدید به موقع سرویسهای دامنه میزبانی و امثالهم را خواهد داشت.
شرکت حق دریافت هزینه فنی جهت رفع مسدودی یک سرویس را خواهد داشت.

 

امنیت

به طور کلی محیط اینترنت به همان میزان سایر محیط های ارتباطی مانند پست، دورنگار و تلفن برای انتقال اطلاعات محرمانه امنیت دارد. در کلیه این محیطها ممکن است اطلاعات استراق سمع شوند. به همین دلیل ضمن آنکه شرکت تمام تلاش خود را برای ایجاد محیطی امن برای نگهداری و تبادل اطلاعات به صورت محرمانه می نماید، با این حال از جانب احتیاط از مشتریان می خواهد که همیشه ارتباطات آنلاین اینترنتی خود را نا امن فرض نمایند. شرکت هیچ گونه مسئولیتی در رابطه با امنیت تبادل اطلاعات از شبکه و سرورهای خود نمی پذیرد.

شرکت با تدابیر امنیتی خود مسئول حفظ امنیت پایه سرویس های خود می باشد.

شرکت مسئولیتی نسبت به ضعف ایمنی ناشی ازنرم افزارها، application ها ویا برنامه های مورد استفاده مشتری ندارد.

شرکت مسئولیتی نسبت به امنیت تبادل داده ما بین مشتری وسرورهای خود ندارد.

شرکت مسئولیتی نسبت به در اختیار گرفتن کلمه عبور سرویسهای مشتری، توسط اشخاص ثالث ندارد.

شرکت موظف به رعایت محرمانگی کلیه داده ها و نرم افزارهای موجود در سرویس مشتری می باشد و همچنین آنرا در اختیار اشخاص ثالث قرار نخواهد داد.

شرکت تلاش خود را برای حصول بالاترین سطح امنیت ممکن برای حساب آنلاین مشتریان انجام می دهد از اینرو شرکت نسبت به اموری که در حیطه مسئولیت مشتری از لحاظ نگهداری امنیت حساب خود می باشد مسوولیتی ندارد.

 

محتوا

سرویسهای شرکت می بایست در جهت مقاصد قانونی استفاده گردد. انتقال، نگهداری یا انتشار هر گونه اطلاعات یا داده که مخالف هر قانون اجرایی باشد یا مستقیما به تخلف از قانون خاصی کمک کند ممنوع است. این مورد می تواند شامل و نه محدود به موارد زیر باشد:

 • قرار دادن هرگونه داده تحت پوشش قانون کپی رایت بدون مجوز
 • استفاده غیر مجاز از علائم تجاری دیگران
 • استفاده غیر مجاز از لوگو های دیگران
 • هرگونه تخلف از قانون جرایم رایانه ای ایران
 • اهانت به هر شخص، گروه، سازمان، قوم یا کشور
 • انتشار اکاذیب علیه دیگران
 • کلاه برداری های اینترنتی و هرگونه عاملی که موجب فریب بازدیدکنندگان شود
 • سایتهای فعال در زمینه HYIP ویا دارای سیستم هرمی
 • فروش یا تبلیغ هرگونه کالا یا خدمات غیر مجاز طبق قوانین جاری ایران و کشوری که سرورها در آن قرار دارد
 • سایتهای مرتبط یا حامی گروههای شناخته شده تروریست بین المللی
 • استفاده از سرویس های شرکت برای نگهداری، ارسال، نمایش، انتقال، تبلیغ یا هر عمل مشابه بر روی داده های مرتبط با مسائل جنسی به هر شکل

مسئولیت محتوای درج شده در سرویس تامین شدۀ مشتری ویا متصل به دامنه ارائه شده از شرکت تماما بر عهده مشتری است . این مسئولیت شامل موارد تخلف عمد وسهو ویا مواردی که توسط اشخاص ثالث نیز انجام می پذیرد خواهد بود.

در صورت عدم رعایت قانون جرائم رایانه ای جبران کلیه خسارات وهزینه های مادی ومعنوی کلی وجزئی وارد بر شرکت در پاسخگوئی به مراجع ذیصلاح بر عهده مشتری خواهد بود.

شرکت برطبق قانون موظف است در صورت برخورد با موارد مجرمانه نسبت به انسداد سرویسها واقامه دعوا وارائه اطلاعات مشتری که محتوای مجرمانه در سرویس خود ویا در سرویس متصل به دامنه خود را دارد به مراجع قضائی اقدام نماید.

 

فعالیتهای غیر مجاز مشتری

تخطی از هر یک از شرایط درج شده در ذیل موجب تعلیق سرویس می شود. شرکت تنها تشخیص دهنده تخطی از شرایط مندرج می باشد. و حق قطع سرویس بدون هیچ اخطار قبلی و یا اجتناب از سرویس دهی را برای خود محفوظ می دارد. زمانی که شرکت از تخطی یک مشتری از شرایط مندرج اطلاع پیدا می کند نسبت به بررسی فنی و یا حقوقی موضوع اقدام خواهد کرد در این زمان ممکن است برای جلوگیری از ادامه تخلف سرویس مشتری به صورت موقت قطع گردد.

هر گونه عملی که در اینجا به آن اشاره نشده باشد ولی از نظر قوانین جاری کشور ایران یا کشور محل قرارگیری سرورها خلاف باشد نیز تخلف از شرایط خدمات محسوب می گردد. شرکت هیچگونه وجهی به مشتری متخلف از شرایط خدمات تحت هر عنوان مانند ادعای خسارت یا هزینه مدت باقیمانده سرویس پرداخت نخواهد نمود. همچنین مشتری متخلف مسئول جبران خسارت وارده به شرکت خواهد بود:

 • عدم رعایت قانون جرائم رایانه ای جمهوری اسلامی ایران (مشتری موظف به کسب اطلاع کامل در مورد این قانون می باشد.)
 • استفاده از نرم افزارهای بدون رعایت حق کپی رایت ایران و بین المللی.
 • نصب ویا استفاده برنامه ای که موجب اختلال در عملکرد سرور گردد .
 • ارسال یا اجرای فایلهای اجرایی مانند فایلهایی با پسوند exe,com,bat,vbsو امثالهم و در صورت وجود این فایلها بدون اخطار از فضای مشتری حذف می شود و با مشتری بر طبق قانون برخورد می گردد
 • مشتری مجاز به استفاده از کدهای مخرب مانند انواع ویروسها و یا سورس هایی که موجب آلودگی یا پایین آمدن امنیت سرور گردد نمی باشد.
 • استفاده از برنامه های ضعیف نگارشی که موجب نفوذ به سرویس وسایر سرویسهای دیگرشرکت وسایر مشتریان گردد.
 • وجود فایلهای حاوی ویروس عمدا ویا سهوا در فضای سرویس مورد مشتریی
 • ارسال هرزنامه (Spam ) عمدا ویا سهوا (ملاک، گزارش Spam cop یا سایتهای مشابه و یا بررسی تیم فنی شرکت می باشد) حتی اگر از سرویس میل سرویس دهنده ثالثی استفاده شده باشد.
 • ارسال ایمیل بصورت گروهی و تعداد بالا (حداکثر 1000 ایمیل در روز و 50 ایمیل در 10 دقیقه مجاز می باشد به شرط آنکه کلیه گیرندگان ایمیلها، خودشان درخواست دریافت ایمیل از مشتری را داشته و آدرس و توضیح نحوه لغو عضویت به زبان انگلیسی در متن ایمیل وجود داشته باشد.)
 • گزارش فنی شرکت و یا IDC که سرور میزبانی در آن می باشد نسبت به انجام اعمال مغایر قانون شرکت.
 • انجام فعالیتهایی که به هر شکل موجب اختلال در ارائه خدمات شرکت به مشتری و یا سایر مشتریان گردد.
 • استفاده از سرویس جهت ایجاد اختلال و یا نفوذ در سیستمهای اشخاص ثالث.
 • راه اندازی Mail server Open relay.
 • انجام فعالیت IRC
 • عدم رعایت محدوده استفاده از منابع تخصیص یافته در هر سرویس.
 • مختل كردن امنيت سيستم يا شبكه. در صورت بروز چنين مسائلي شرکت حق پيگرد قانوني و شکايت از متخلف به مراجع قانوني را محفوظ مي دارد. نمونه هايي از اختلال در امنيت سيستم يا شبكه شامل موارد ذيل مي شود:دسترسي يا استفاده غير مجاز از داده ها، سيستم يا شبكه، از جمله هر گونه تلاش براي جستجو، اسكن يا آزمايش آسيب پذيري يك سيستم يا شبكه، مداخله در خدمات ارائه شده به هر كاربر، ميزبان يا شبكه، شامل:تلاش براي دسترسي به اطلاعات نامه هاي الكترونيكي، تلاش عامدانه براي پر كردن فضاي يك سيستم، تلاش براي تغيير و يا حذف اطلاعات وب سايتها بدون مجوز از مالکان آنها و ...

 

مسئولیت مشتری

مشتری موظف است که کلیه قوانین شرکت و جمهوری اسلامی ایران را رعایت نماید. درصورت عدم رعایت، شرکت حق قطع سرویس به صورت موقت یا دائم و پیگرد قانونی ودریافت خسارت از مشتری را دارد ومشتری موظف به جبران کلیه خسارات وهزینه وارده بر شرکت می باشد همچنین هیچ وجهی بابت فسخ سرویس ویا ایام باقیمانده سرویس یا خسارت وارده به مشتری متخلف، پرداخت نخواهد شد.

مشتریان مسئول عملکرد خود در رابطه با سرویس تهیه شده می باشند همچنین می بایست به حقوق سایر مشتریان شرکت احترام بگذارند. شرکت حق تعلیق یا قطع دائم سرویس مشتریان که به صورت خواسته یا ناخواسته موجب اختلال در سرویس سایر مشتریان می گردد را برای خود محفوظ می دارد. ضمنا مشتری حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت.

به غیر از آن دسته از قوانین که مستقیما به نحوه استفاده از سرویس برمی گردد که با پایان سرویس به پایان می رسد. بندهای دیگر قوانین پابرجا بوده ومشتری همواره موظف به رعایت قوانین عمومی وحقوقی شرکت خواهد بود.
کلیه مسئولیتهای عدم استفاده صحیح از سرویس ارئه شده، با مشتری می باشد و شرکت تنها مسئول ارائه سرویس استاندارد و بر اساس تعهدات فنی اعلام شده در بسته های میزبانی و یا سایر سرویسهای اعلام شده خود می باشد.

 

گارانتی وپشتیبانی

 شرکت تنها مسئولیت سرویس دهی در حوزه خرید را دارد. در خصوص اختلالات و موارد دیگر مانند ارتباط اینترنت مشتری وبرنامه نویسی وب ونرم افزارها ومشکل دامنه ای که نزد دیگران ثبت شده است مسئولیتی متوجه شرکت نمی باشد.


ملاک وجود اختلال در سرویس، گزارش واحد فنی شرکت است.

زمان اختلال در سرویس مشتری در صورت درخواست کتبی وی با اعلام مدت اختلال وتائید واحد فنی در صورتی که میزان تجمعی آن از ابتدای دوره از 0.2% کل دوره بیشتر باشد به مدت سرویس افزوده می گردد .

 ارائه خدمات پشتیبانی و پاسخگویی در زمینه سرویسهای میزبانی در شرکت ، به صورت 24 ساعته و هفت روز هفته از طریق ایمیل، و در ساعات 8.30 الی 24 در طول هفته با تلفن و یا مراجعه حضوری میباشد. و در زمینه سایر خدمات شرکت در ساعات 8.30 الی 17 در روزهای کاری سال از طریق ایمیل ، تلفن و یا مراجعه حضوری مشتری ، خواهد بود.

نحوه ارتباط مستند مشتری برای درخواستهای گارانتی و پشتیبانی باید از طریق ارسال ایمیل به ([email protected])  و یا ارسال نامه رسمی که زمان دقیق ارسال درخواست، زمان دقیق رسیدگی وهویت خرید در آن مشخص باشد، خواهد بود.

عدم رضایت از خدمات بخش پشتیبانی و فنی می بایست به سرعت (ظرف 24 ساعت) از زمان وقوع به واحد امور مشترکین از طریق ارسال ایمیل (پست الکترونیک) و یا نامه رسمی اعلام گردد.

تمامی  سرویس های میزبانی و رویه عمومی شرکت بر اساس استاندارد فنی بین المللی و مصالح شرکت تعریف شده و برای مشتری خاص غیر قابل تفکیک و تغییر است و مشتری موظف است بررسی لازم خود را قبل از خرید سرویس بعمل آورده باشد

 شرکت مسئولیتی در قبال عدم تطابق سرویس های میزبانی ارائه شده با نیاز مشتری ندارد.
شرکت نسبت به نصب و عملیاتی شدن نرم افزارهائی را که مورد تائید بخش فنی نمی باشد مسوولیتی ندارد.

رویه حفاظت

شرکت درقبال حفاظت کامل از اطلاعات شخصی مشتری مسئول بوده و حق استفاده و ارائه به اشخاص ثالث ویا استفاده تبلیغاتی را ندارد وتنها در صورت دریافت حکم قضائی اطلاعات شخص مورد تقاضا را بنا بر ضرورت قانونی در اختیار مقام قضائی قرار خواهد.

 فورس ماژور

شرکت هیچگونه مسئولیتی در برابر عدم انجام تعهدات خود در هنگام موارد فورس ماژور مانند بلایای طبیعی، جنگ، شورش، آشوب اجتماعی، انفجار، اعتصاب، محدودیتهای دولتی و تحریم را ندارد. با این حال در صورت بروز چنین مواردی شرکت تلاش خود را برای کاهش اثرات این موارد می نماید. بروز هر یک از موارد فورس ماژور موجب تخطی مشتریان از شرایط خدمات نخواهد شد.

تحریم و عدم امکان تبادل ارز از موارد فورس ماژور خواهد بود.

خسارت و رفع مسئولیت

خدمات شرکت پارسیان میزبان به همان شکلی که هستند ارائه می شوند و هیچگونه گارانتی صریح و ضمنی شامل آنها نمی گردد.

ضمنا هیچگونه ضمانتی مانند مطابق نیاز مشتری بودن، بی عیب بودن، عدم قطعی، امنیت و ... ارائه نمی شود. همه ضمانتهای کتبی و شفاهی در مورد سرویسهای شرکت که توسط کارکنان یا نمایندگان و یا سایرین ارائه شوند فاقد اعتبار می باشند.

سقف خسارات اثبات شده توسط مرجع رفع اختلاف به مشتری برای هریک از انواع سرویسها حداکثر معادل هزینه پرداختی آن سرویس توسط مشتری بوده و شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال جبران خساراتی مازاد بر این مبلغ نخواهد داشت.

محدودیت دِین

برای حداکثر میزان پیش بینی شده در قانون، در هیچ رخدادی و تحت هیچ شرایطی شرکت (شامل کارمندان، مدیران، منشیان، وکلا، مستخدمین، مشاورین، پیمانکاران، مأموران، زیرمجموعه ها و شرکتهای تابعه) و هر شخص(حقیقی یا حقوقی) دیگری که در ایجاد، تولید یا توزیع خدمات شرکت دخیل است، دِینی در قبال از دست دادن نام دامنه یا هرگونه زیان فردی یا تجاری، کاهش سود، افزایش هزینه، افزایش هزینه محصولات یا خدمات جایگزین، یا هرگونه صدمه یا زیان به هر نحوی که باشد، یا صدمه جانبی به هر صورتی - حتی اگر آن صدمه محتمل از توصیه شرکت باشد- (الف) منتج از استفاده یا عدم استفاده از خدمات شرکت یا (ب) در ارتباط با مهاجرت یا جابجایی شرکت یا تجهیزات متعلق به مشتری و یا شرکت، نخواهد داشت. کل دِین شرکت در قبال مشتری یا هر شخص ثالث دیگری، اگر وجود داشته باشد، برای هر گونه صدمه مرتبط با خدمات شرکت، شامل هرگونه قصور یا فراموشی شرکت یا نمایندگان شرکت، محدود به فی نصب و راه اندازی یا فی ماهانه پرداختی مشتری به شرکت (هرکدام که بیشتر باشد) خواهد بود و بیشتر از آن نخواهد بود.

حداقل سن

تضمین مشتری. مشتری اقرار می کند و تضمین می نماید که حداقل، 18 سال سن دارد.

والد یا قیم. مشتری درک می کند و می پذیرد که هر شخص که کمتر از 18 سال دارد("صغیر") باید والد یا قیمی داشته باشد که مفاد این سند را بپذیرد تا صغیر بتواند مشتری شود.

مسوولیت اصلی والد یا قیم. والد یا قیمی که مفاد این سند را از طرف صغیر می پذیرد به عنوان مسوول اصلی برای اجرای تمام و کمال مفاد این سند خواهد بود، که شامل پرداخت به موقع و کامل فی خدمات شرکت است.

ادامه مسوولیت والد یا قیم. والد یا قیمی که از طرف صغیر مفاد این سند را پذیرفته است، حتی پس از رسیدن صغیر به سن 18 سال،همچنان به عنوان مسوول اصلی اجرای مفاد این سند خواهند بود، مگر آنکه موافقت کتبی شرکت را داشته باشند.

پذیرش بی اعتبار(باطل و پوچ). هر گونه پذیرش مفاد این سند از طرف فردی که کمتر از 18 سال(صغیر) باشد، غیرمعتبر پنداشته خواهد شد و مفاد این سند بین شرکت و صغیر باطل خواهد بود، به حدی که شرکت از هرگونه دِین و مسوولیتی به هر نحو، که منتج از سن یا عدم صلاحیت قانونی صغیر یا استفاده صغیر از خدمات شرکت باشد، مبری است.

 

پذیرش قوانین

با پرداخت مبلغ فاکتور و یا عضویت در سایت شرکت، مشتری قوانین شرکت را پذیرفته و نیازی به اخذ امضاء از مشتری وجود ندارد.

 

سلب اختیار

عدم اجراي بخشي از شرايط و قوانین شرکت نسبت به مشتری يا ديگران به منزله سلب حق اجراي قوانین از شرکت نمی باشد.


ابطالیه، تغییر و اصلاحیه

هرگونه ابطالیه، تغییر یا اصلاحیه هر بخشی از مفاد این سند، فرم های سفارش یا هر قرارداد خدمات شرکت که از طرف مشتری صادر شود، تنها در صورت که موافقت کتبی به امضای نماینده قانونی شرکت داشته باشد، معتبر و قابل اجرا خواهد بود.


قانون حاکم و مرجع قضاوت

هر قرارداد و موافقتنامه شامل این سند، فرم های سفارش و سایر قرارداد ارائه خدمات شرکت بین مشتری و شرکت، مشمول و مبتنی بر پایه قوانین جاری کشور ایران، تفسیر خواهد شد. مشتری موافق است که هر گونه دعوی قضایی یا حکمیت بین مشتری و شرکت در چنین حوزه قضایی انجام خواهد شد و مشتری رضایت به حضور و آمدن به این حوزه قضایی دارد. اگر هر بخش از قرارداد از طرف دادگاه ذی صلاح، به هر دلیلی غیرقابل اجرا تشخیص داده شود، سایر بخشهای قرارداد، کماکان معتبر و قابل اجرا خواهد بود.

در صورت بروز اختلاف، جهت رفع اختلاف، مشتری موظف است بدوا نسبت به اعلام موضوع به واحد امور مشترکین ویا دفتر مدیریت شرکت اقدام نموده و رسید کتبی دریافت نماید. تا موضوع مورد رسیدگی واقع گردد در صورت عدم حصول نتیجه پس از 15روزکاری، مشتری می تواند به شورای انتظامی سازمان نظام صنفی مراجعه نموده تا موضوع را مورد بررسی و رسیدگی قرار داد. ضمنا مشتری نظر این شورا را به عنوان حکم مرضی الطرفین پذیرفته وحق شکایت ویا درخواست حکم به سایر مراجع را نخواهد داشت.

 

معنی و تفسیر

هرجا که در این سند، ارجاع مذکر، مؤنث، یا خنثی وجود داشته باشد، همه جنسیت ها را شامل خواهد بود و اگر در جایی منفرد استفاده شده، متناسب با متن زمینه، جمع نیز فرض خواهد شد و بالعکس. لفظ "شامل" که در هر بخشی از این سند استفاده شده، به معنی "مشمول، بدون هیچ محدودیتی در کلیت آنچه پیش یا پس از آن آمده است" خواهد بود. تقسیم بندی مفاد این سند به مواد، پاراگرافها، و درج عناوین در آن برای سهولت ارجاع به آن بوده و در کلیت و تفسیر آن خدشه ای وارد نمی کند.

معاهده کامل و انحصار

این سند، به علاوه فرم های سفارش و هر قرارداد خدمات شرکت، بین شرکت و مشتری، مبنای درک و توافق کامل بین مشتری و شرکت را تشکیل می دهد. به جز مواردی که صریحاً، به صورت کتبی و با امضا نماینده قانونی شرکت، بر خلاف آن توافق شده باشد، مفاد این سند بر هر توافق کتبی(شامل قالب رایانه ای یا دیجیتالی) یا توافق شفاهی،  ارجحیت خواهد داشت. مفاد این سند و فرم های سفارش و هر قرارداد خدمات شرکت، بین مشتری و شرکت  منحصرا فقط بین مشتری و شرکت خواهد بود و هیچ حقی را به هیچ شخص ثالثی اعطاء نخواهد کرد مگر آنکه صریحاً در این سند بیان شده باشد.

صوابدید قانونی

مشتری اقرار و تضمین می کند که مشتری این سند را به طور کامل خوانده است و وقت کافی برای اطلاع از جوانب قانونی آن داشته است یا اینکه از این کار چشم پوشی کرده است و بنابراین شرایط و ضوابط مندرج در این سند را بدون هیچ گونه ابهامی درک کرده و با آنها موافق است.