فضاي وب
100MB
تعداد ايميل
10
تعداد دامنه قابل ميزباني
1
انتقال داده ماهيانه
5GB
محل مرکز داده
فضاي وب
200MB
تعداد ايميل
20
تعداد دامنه قابل ميزباني
1
انتقال داده ماهيانه
7GB
محل مرکز داده
فضاي وب
500MB
تعداد ايميل
50
تعداد دامنه قابل ميزباني
1
انتقال داده ماهيانه
10GB
محل مرکز داده
فضاي وب
1000MB
تعداد ايميل
100
تعداد دامنه قابل ميزباني
1
انتقال داده ماهيانه
20GB
محل مرکز داده
فضاي وب
2000MB
تعداد ايميل
150
تعداد دامنه قابل ميزباني
1
انتقال داده ماهيانه
30GB
محل مرکز داده
فضاي وب
5000MB
تعداد ايميل
200
تعداد دامنه قابل ميزباني
1
انتقال داده ماهيانه
50GB
محل مرکز داده
مشخصات پایه
ST100
ST200
ST500
ST1000
ST2000
ST5000
فضای وب
100MB
200MB
500MB
1000MB
2000MB
5000MB
تعداد ایمیل
10
20
50
100
150
200
تعداد دامنه قابل میزبانی
1
1
1
1
1
1
انتقال داده ماهیانه
5GB
7GB
10GB
20GB
30GB
50GB
محل مرکز داده
دامنه
ST100
ST200
ST500
ST1000
ST2000
ST5000
تعداد دامنه قابل میزبانی
1
1
1
1
1
1
زیر دامنه
10
20
50
100
200
500
تعداد کاربر FTP
1
2
2
2
3
5
ایمیل
ST100
ST200
ST500
ST1000
ST2000
ST5000
فضای ایمیل
100MB
200MB
500MB
1000MB
2000MB
5000MB
تعداد ایمیل
10
20
50
100
150
200
POP3/SMTP/IMAP/LDAP
کنترل پنل ايميل تحت وب
گروه هاي ايميلي
پاسخ خودکار به ایمیل
فوروارد ايميل
سیستم ضد ویروس و هرزنامه
Processing Rules
تقویم شخصی
امکانات پایگاه داده
ST100
ST200
ST500
ST1000
ST2000
ST5000
MS SQL 2008
1
1
1
1
2
3
فضای بانک اطلاعاتی SQL
20MB
40MB
100MB
150MB
200MB
300MB
MS ACCESS
ODBC
MySQL(Version 5)
1
1
1
1
2
3
امکانات برنامه نویسی
ST100
ST200
ST500
ST1000
ST2000
ST5000
ASP.NET 4.0
ASP.NET 3.5,3.0,2.0 &1.1
PHP 5
کامپوننت های سمت سرور
ST100
ST200
ST500
ST1000
ST2000
ST5000
Crystal Reports
x
x
x
x
x
x
Asp Components
.Net Components
آمار
ST100
ST200
ST500
ST1000
ST2000
ST5000
Disk Usage
آخرین بازدیدکنندگان
پهنای باند
Raw Access Logs
Error Log
مشخصات کنترل پنل
ST100
ST200
ST500
ST1000
ST2000
ST5000
Webhosting Panel Full Featured
مدیریت فایل
مدیریت FTP
محافظ اطلاعات
صفحات خطای سفارشی
مدیریت زیر دامنه ها
Mime Types
کامل/جزئی Backup
MULTIMEDIA SUPPORT
ST100
ST200
ST500
ST1000
ST2000
ST5000
Flash
Shockwave
Windows Media Compatible
Video/Audio Streaming
مشخصات امنیتی
ST100
ST200
ST500
ST1000
ST2000
ST5000
راهنمای حفاظت از رمز عبور
Symantec EndPoint Protection
گواهینامه الکترونیک (SSL)
65000 T/Yr
65000 T/Yr
65000 T/Yr
65000 T/Yr
65000 T/Yr
65000 T/Yr
ضمانت
ST100
ST200
ST500
ST1000
ST2000
ST5000
99.95% گارانتی دسترسی
پشتیبانی فنی
ST100
ST200
ST500
ST1000
ST2000
ST5000
پشتیبانی 24ساعته ایمیل
پشتیبانی 24ساعته آنلاین
پشتیبانی 24ساعته تلفنی
محل مرکز داده