اولین قدم پیش از ثبت دامنه، بررسی آزاد بودن دامنه مورد نظر می باشد. این روزها به دلیل تعدد سایت ها و افزایش دامنه های ثبت شده توسط کاربران تعداد دامنه های آزاد رو به کاهش هستند. اما این مشکل از طریق انتخاب پسوندهای متنوع قابل حل است. این روزها پسوندهای زیادی برای ثبت دامنه دلخواه وجود دارد که از طریق آنها می توانید نام مورد نظر خود را به ثبت برسانید.

برای بررسی موقعیت دامنه دلخواه خود، نام دامنه را در فرم زیر وارد کرده و سپس از طریق منوی کشویی، پسوندهای مختلف را بررسی کنید.

 

       
www.